Inleiding

UGent Delta is er voor iedereen die digitale innovatie terug ten dienste wil stellen van de mens en de samenleving. Onze 35+ professoren bieden een brede waaier aan diensten aan. Van consultancy tot valorisatie. Zou je graag met ons samenwerken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.Consultancy

UGent Delta begeleidt en adviseert beleidsmakers en ondernemers over duurzame digitale innovatie. Onze experten zetelen in diverse adviesraden en denktanks. Van het uitwerken van eindtermen voor het onderwijs tot het opstellen van een relanceplan na COVID-19 bij Celeval. Van het stimuleren van game development via het VAF Gamefonds tot het bewustmaken van beleidsmakers over de gevaren van killer robots via open brieven.


Infrastructuur

UGent Delta beschikt over state of the art infrastructuur om nieuwe technologieën te bedenken, ontwikkelen, implementeren en testen. Zo biedt De Krook een unieke co-creatie- en innovatieplek voor onderzoek naar smart interfaces en spaces. Het Homelab biedt als echt huis een unieke residentiële testruimte voor IoT services en Smart living. Het ASIL lab biedt de nieuwste technologieën aan voor onderzoek naar (musicale) interactie, productie en ervaring.


Networking

UGent Delta is een community van experten met sterk uiteenlopende profielen. Wij komen op regelmatige basis samen om met elkaar, ondernemers, beleidsmakers en het middenveld in gesprek te gaan over duurzame digitale innovatie. Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan zeker contact met ons op.


Onderwijs

UGent Delta zet in op onderwijs met focus op digitale geletterdheid, en digitaal leiderschap. We leiden studenten op tot experten in hun eigen vakgebied, maar geven hen ook een brede kijk op de digitale toekomst mee. We adviseren beleidsmakers en onderwijskoepels over digitale innovatie, we maken lessenpakketten voor het formeel onderwijs (cf. WeGoSTEM, AI op school), we stimuleren aandacht voor digitalisering in het buitenschoolse aanbod (cf. Dwengo), en we organiseren universitaire vakken waarin multiperspectivisme centraal staat (cf. Kennismaatschappij en ICT).


Onderzoek

UGent Delta investeert in fundamenteel en toegepast interdisciplinair onderzoek naar digitale innovatie.


Sensibilisering

UGent Delta zwengelt het maatschappelijk debat over innovatie aan. Welke technologieën komen er op ons af? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe willen we er als samenleving mee omgaan? Wij brengen actief beleidsmakers, burgers, ondernemers en onderzoekers samen om over deze vragen na te denken. Bekijk zeker ons programma-aanbod binnen ons burgerparticipatieplatform Comon, of ontdek een aantal van onze specifieke communicatietools, zoals Immuno-T (een motion comic over kankerbehandelingen).


Training

UGent Delta biedt diverse trainingen aan voor ondernemers, beleidsmakers en het middenveld. Hoe werkt AI nu eigenlijk? Wat kunnen we vandaag al op vlak van Virtual Reality? Hoe stemmen we nieuwe technologieën af op de noden van de gebruikers? Hoe zorgen we ervoor dat onze digitale oplossingen veilig, betrouwbaar, schaalbaar, duurzaam en rendabel zijn? Aarzel niet om ons te contacteren voor een training op maat van uw organisatie.


Valorisatie

UGent Delta streeft naar maatschappelijke impact, via participatief onderzoek, wetenschapscommunicatie en dienstverlening. Onze experten zijn graag geziene gasten op nationale radio en tv omdat ze niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte denken.